ثبت فوری کدرهگیری املاک،تحویل/اسلامشهر/رباطکریم/بهارستان

کدرهگیری املاک دربهارستان،اسلامشهرورباط

صدوروثبت فوری کدرهگیری دراسلامشهر|رباطکریم |بهارستان.

ثبت فوری کدرهگیری املاک ، ثبت کدرهگیری املاک ،تحویل کمتراز نیم ساعت دردفترمشاوران املاک جم بامجوزقانونی ازاتحادیه املاک .

ثبت فوری کدرهگیری املاک برای مبایعه نامه واجاره نامه،جهت ارئه به ادارات وبانکها ومراکزتعویض پلاک.

صدورکدرهگیری برای املاک قولنامه ای وسند داردرزمان کوتاه دردفتراملاک جم زیرنظرمهندس رضا جمشیدی وکارشناسان آموزش دیده درزمان کتراز نیم ساعت صورت میگیرد.

ازبزرگترین پیج املاک اینستاگرام جاده ساوه دیدن کنید. jamlaak پیج اینستاگرام مقایسه قیمت هادر بهارستان.

ثبت کدرهگیری فوری اسلامشهربهارستان رباط

شماره تماس :

3 — 56388192دفتر 09122085593 مهندس جمشیدی 09332085593 خانم رهبر

ساعت کار از9و30 الی 13 و30 عصرها ازساعت 16 الی 21

نکات مهم درباره ثبت کد رهگیری برای املاک:

1-حضورطرفین جهت امضاء 12برگ صادره

2- احرازمالکیت بصورت سند یا قولنامه معتبر

3-دریافت کدپستی ملک مورد ازنظرازاداره پست محل

ثبت فوری کدرهگیری اجاره نامه ومبایعه نامه باهولوگرام و12برگ

ثبت فوری کدرهگیری املاک اجاره نامه،مبایعه نامه

ازبزرگترین پیج املاک اینستاگرام جاده ساوه دیدن کنید. jamlaak پیج اینستاگرام مقایسه قیمت هادر بهارستان

https://b2n.ir/457087     لینک استعلام کدرهگیری املاک

آخرین دیدگاه ها

نظر خود را ثبت کنید

( الزامي )

( الزامي )

(اختیاری)

دیدگاه